M(A)L MasterAnyLanguage.com (Master Any Language)
Your Lang(Lang):    Choose
     Home      <<<     Albanian Language (Shqip)     Status Reports     Scores

Albanian Language (Shqip) Ebnemar Collection Explore
Mësoni shqip
Dashuria e Zotit qoftë me ju të gjithë Zoti ju do Zoti eshte dashuri
e mërkurë
maj
njëzet e dy
ora është pesë e gjysëm
mirupafshim
Jakobit
Ndihem i lodhur dhe i përgjumur
I feel tired and sleepy.
Mësoni dhe praktikoni me ritmin tuaj Projektuar në mënyrë unike për të sfiduar aftësitë tuaja dhe për t'ju ndihmuar
     Home      <<<     Albanian Language (Shqip)     Status Reports     Scores
 

Teaching Content and Resources. Would You Like To Contribute or Recommend a Resource?

If you would like to send us teaching content (words and phrases), resource recommendations, language videos, social channels, recommended books, websites, apps, products and/or services related to a specific language, please send the information via email below. Subject: "Teaching Content". Please include the name of the language (i.e. Arabic language) that the content relates to. Thank you.

mal9828@enterprisematchmakers.com

           

   
Copyright © 2006-2024 Enterprise Matchmakers, LLC