MasterAnyLanguage.com (Master Any Language)
     Home      <<<     Tagalog Language (Tagalog)     High Scores
 
Play Tagalog Language (Tagalog) Learning Games
Playing Language Games Helps You Learn Faster


Learn Tagalog Language (Tagalog)

Choose your topic        Play Games        Study and Learn        Take Tests        Resources    

read: left to right
Mga Kawikaan 19:23
media/tl/bible/tl_WP41550_1.mp3
Pause Listen
Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan; at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi siya dadalawin ng kasamaan.
Proverbs 19:23     Home      <<<     Tagalog Language (Tagalog)     High Scores
 
Chat room

Your Lang:           

Copyright © 2006-2017 Enterprise Matchmakers, LLC