MasterAnyLanguage.com (Master Any Language)
     Home      <<<     Swedish Language (svenska)     High Scores
 
Take Swedish Language (svenska) Tests
Tests Are Excellent Language Learning ToolsLearn Swedish Language (svenska)

Choose your topic        Play Games        Study and Learn        Take Tests        Resources    

read: left to right
Ordspråksboken 3:5-6
media/sv/bible/sv_WP43683_1.mp3
Pause Listen

Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.
Proverbs 3:5-6     Home      <<<     Swedish Language (svenska)     High Scores
 
Chat room

Your Lang:           

Copyright © 2006-2017 Enterprise Matchmakers, LLC