MasterAnyLanguage.com (Master Any Language)
 


Ami Orchestra - Navratri 2007 - બેડલે પાણી


Credits
Videos
Ami Orchestra - Navratri 2007 - બેડલે પાણી
http://youtu.be/-6n1rNdsTnQ

Learn Gujarati Language (ગુજરાતી)

Play Games        Study and Learn        Take Tests        Resources        How To Learn    

read: left to right
નીતિવચનો 19:23
media/gu/bible/gu_WP41638_1.mp3
Pause Listen

યહોવાનું ભય જીવનદાતા છે; (જે તે રાખે છે) તે સંતોષ પામશે; હાનિરૂપી માર તેના પર આવશે નહિ.
Yahōvānuṁ bhaya jīvanadātā chē; (jē tē rākhē chē) tē santōṣa pāmaśē; hānirūpī māra tēnā para āvaśē nahi.
Proverbs 19:23 
Chat room

Your Lang:           

Copyright © 2006-2017 Enterprise Matchmakers, LLC