MasterAnyLanguage.com (Master Any Language)


     Home      <<<     Yoruba Language (ede Yorùbá)
 
Your Lang:

How To Learn The Yoruba Language (ede Yorùbá)

Play Games        Study and Learn        Take Tests        Resources    
Study and Learn

Alphabet     Animals     Bible     Clothing     Colors     Common Phrases     Days of the Week     Foods     Greetings     Medical     Months of the Year     Music     Numbers     Parts of the Body     Songs    


read: left to right
Johanu 3:16


Nítorí Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́, tí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fúnni, kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́, má bà á ṣègbé, ṣùgbọ́n kí ó lè ní iyè àìnípẹ̀kun.
John 3:16

Yoruba Language (ede Yorùbá) All Areas
Benin


Benin

Nigeria


Nigeria

3 more


Yoruba Language (ede Yorùbá) Radio Products & Services
Gbedu.com
Gbedu.com

Listen to Yoruba talk, radio, songs and music
Listen to Yoruba Language (ede Yorùbá) talk, radio, songs and music

2 more


Yoruba Language (ede Yorùbá) Food Products & Services
Nigerian Pepper soup


How to make Nigerian Pepper soup | Nigerian food
Nigerian Pepper soup

Learn Foods in Yoruba
Learn Foods in Yoruba Language (ede Yorùbá)

27 more


Learn Yoruba Language (ede Yorùbá)
Yoruba Language (ede Yorùbá) Music Products & Services
Ife Wa Gbona - Tiwa Savage
Tiwa Savage - Ife Wa Gbon
Ife Wa Gbona - Tiwa Savage

Gbedu.com
Gbedu.com

14 more
Yoruba Language (ede Yorùbá) Learning Tips
1 - Learn Colors in Yoruba Language (ede Yorùbá)
Learn Colors in Yoruba

2 - Foreigners Speaking Yoruba
Alejò ti o sọ Yorùbá

3 - Write in Yoruba Language (ede Yorùbá)
Write in the Yoruba Language

4 - Learn Yoruba Greetings
Mọ Ẹ ni Yorùbá

5 - Learn Yoruba Numbers
Mọ awọn nọmba ni Yorùbá

6 - Speak Yoruba Language (ede Yorùbá) in real situations
Speak the Yoruba language in real situations

7 - Learn Yoruba Language (ede Yorùbá) Common Phrases
Learn Yoruba Common Phrases

8 - Read in Yoruba Language (ede Yorùbá)
Read in the Yoruba Language

9 - Yoruba Numbers 1-10
Awọn nọmba 1-10 ni Yorùbá

10 - Yoruba Alphabet Rhyme
yorùbá ahbidi orin

11 - Sing in the Yoruba Language
Kọrin ninu awọn Yorùbá èdè

12 - Listen to Yoruba Language (ede Yorùbá) talk, radio, songs and music
Listen to Yoruba talk, radio, songs and music

13 - Learn real topics through Yoruba Language (ede Yorùbá)
Learn real topics through Yoruba

14 - Learn Yoruba Language (ede Yorùbá) Months of the Year
Learn Yoruba Months of the Year

15 - Learn Days of the Week in Yoruba
Mọ ọjọ ti awọn ọsẹ ni Yorùbá

16 - Learn Foods in Yoruba Language (ede Yorùbá)
Learn Foods in Yoruba


1 - Learn Colors in Yoruba Language (ede Yorùbá)

Learn Colors in Yoruba
Learn Colors in Yoruba Language (ede Yorùbá)

2 - Foreigners Speaking Yoruba

Alejò ti o sọ Yorùbá
Kayode Oyinbo In The Studio With Sahara TV
Foreigners Speaking Yoruba

3 - Write in Yoruba Language (ede Yorùbá)

Write in the Yoruba Language
Write in Yoruba Language (ede Yorùbá)

4 - Learn Yoruba Greetings

Mọ Ẹ ni Yorùbá
Ella's Yoruba Lesson
Learn Yoruba Greetings

5 - Learn Yoruba Numbers

Mọ awọn nọmba ni Yorùbá
Yoruba Numbers (onka) 1-20
Learn Yoruba Numbers

6 - Speak Yoruba Language (ede Yorùbá) in real situations

Speak the Yoruba language in real situations
Speak Yoruba Language (ede Yorùbá) in real situations

7 - Learn Yoruba Language (ede Yorùbá) Common Phrases

Learn Yoruba Common Phrases
Learn Yoruba Language (ede Yorùbá) Common Phrases

8 - Read in Yoruba Language (ede Yorùbá)

Read in the Yoruba Language
Read in Yoruba Language (ede Yorùbá)

9 - Yoruba Numbers 1-10
ení, èjí, ẹta,

ẹrin, àrún, ẹfà,

èje, ẹjọ, ẹsán,

ẹwá

Awọn nọmba 1-10 ni Yorùbá


Yoruba Numbers 1-10

10 - Yoruba Alphabet Rhyme
A - ajá, B - bàtà, D - dọjẹ, E - ejò

Ẹ - ẹyẹ, F - fila, G - gèlè, GB - gbàgbá

H - haúsá, I - igi, J - jàgùdà, K - kàkàkí

L - labalábá, M - maalu, N - naira, O - owo

Ọ - ọpọlọ, P - pàkúté, R - ràkúnmí, S - sálúbàtà

ß - ÿíbí, T - tata, U - isU, W - Wàhálà

Y - yànmùyánmú

yorùbá ahbidi orin


Yoruba Alphabet Rhyme

11 - Sing in the Yoruba Language

Kọrin ninu awọn Yorùbá èdè
Runaway : A Touch Of Yoruba
Sing in the Yoruba Language

12 - Listen to Yoruba Language (ede Yorùbá) talk, radio, songs and music

Listen to Yoruba talk, radio, songs and music
Listen to Yoruba Language (ede Yorùbá) talk, radio, songs and music

13 - Learn real topics through Yoruba Language (ede Yorùbá)

Learn real topics through Yoruba
Learn real topics through Yoruba Language (ede Yorùbá)

14 - Learn Yoruba Language (ede Yorùbá) Months of the Year

Learn Yoruba Months of the Year
Learn Yoruba Language (ede Yorùbá) Months of the Year

15 - Learn Days of the Week in Yoruba

Mọ ọjọ ti awọn ọsẹ ni Yorùbá
ỌJọ́ NÍ ILẸ̀ YORÙBÁ
Learn Days of the Week in Yoruba

16 - Learn Foods in Yoruba Language (ede Yorùbá)

Learn Foods in Yoruba
Learn Foods in Yoruba Language (ede Yorùbá)

How I Learned About Yoruba : A Touch Of Yoruba
final yoruba project - numbers different spellings


Recommendations
Yoruba Online
Yoruba Online

Yoruba Online
Yoruba Online is an excellent resource for anyone interested in Learning the Yoruba language. A collection of Yoruba lessons, audio and exercises. Yoruba vocabulary, colors, greetings, shopping and more..

Bible.is
With a catalog of 1235 Languages, Bible.is makes it easy for you to read, study, and share God's Word with friends and family around the globe.     Home      <<<     Yoruba Language (ede Yorùbá)
 


Copyright © 2006-2017 Enterprise Matchmakers, LLC