MasterAnyLanguage.com (Master Any Language)


     Home      <<<     Yoruba Language (ede Yorùbá)
 
Your Native Language:

How To Learn The Yoruba Language (ede Yorùbá)

Games        Flash Cards        Tests        Resources    

Flash Cards

Adjectives     Alphabet     Animals     At Home     Bible     Books & Media     Clothing & Jewelry     Colors     Common Phrases     Days of the Week     Dictionaries     Family     Foods     Greetings     Health & Medicine     Months of the Year     Music     Nature     Numbers     Parts of the Body     Radio     Reading     Songs     Spoken     TV     Transportation     Verbs     Vocabulary    


Learn Yoruba Language (ede Yorùbá)


Time Limit 1000   
Score:   
Round 1 : 3
+       -   Round Points  
Round Goal Score 5 Points
  


Which is missing ?
1 - ẹrin

2 - àrún

3 - ẹfà

4 - èje

5 - ???    
Choose the answer


ẹwá
Choose


èje
Choose


ẹjọ
Choose


     Hint   Scroll Down and Use the References Below to Help You!Flash Cards
sevenèjetenẹwáeightẹjọ

1 - ení
one

2 - èjí
two

3 - ẹta
three

4 - ẹrin
four

5 - àrún
five

6 - ẹfà
six

7 - èje
seven

8 - ẹjọ
eight

9 - ẹsán
nine

10 - ẹwá
ten


1    


Which is missing ?
1 - ẹrin

2 - àrún

3 - ẹfà

4 - èje

5 - ???    
Choose the answer


ẹwá
Choose


èje
Choose


ẹjọ
Choose


     Hint   Scroll Down and Use the References Below to Help You!Flash Cards
sevenèjetenẹwáeightẹjọ

1 - ení
one

2 - èjí
two

3 - ẹta
three

4 - ẹrin
four

5 - àrún
five

6 - ẹfà
six

7 - èje
seven

8 - ẹjọ
eight

9 - ẹsán
nine

10 - ẹwá
ten


1    

Level 1     Level 2     Level 3     Level 4     Level 6     Level 5     Level 6     Level 7     Level 8     Level 11    


Yoruba Language (ede Yorùbá) Learning Tips
1 - Write in the Yoruba Language
Write in Yoruba Language (ede Yorùbá)

2 - Mọ awọn nọmba ni Yorùbá
Learn Yoruba Numbers

3 - Read in the Yoruba Language
Read in Yoruba Language (ede Yorùbá)

4 - yorùbá ahbidi orin
Yoruba Alphabet Rhyme

5 - Mọ ọjọ ti awọn ọsẹ ni Yorùbá
Learn Days of the Week in Yoruba

6 - Awọn nọmba 1-10 ni Yorùbá
Yoruba Numbers 1-10

7 - Alejò ti o sọ Yorùbá
Foreigners Speaking Yoruba

8 - Learn real topics through Yoruba
Learn real topics through Yoruba Language (ede Yorùbá)

9 - Learn Foods in Yoruba
Learn Foods in Yoruba Language (ede Yorùbá)

10 - Listen to Yoruba talk, radio, songs and music
Listen to Yoruba Language (ede Yorùbá) talk, radio, songs and music

11 - Learn Colors in Yoruba
Learn Colors in Yoruba Language (ede Yorùbá)

12 - Kọrin ninu awọn Yorùbá èdè
Sing in the Yoruba Language

13 - Learn Yoruba Common Phrases
Learn Yoruba Language (ede Yorùbá) Common Phrases

14 - Learn Yoruba Months of the Year
Learn Yoruba Language (ede Yorùbá) Months of the Year

15 - Speak the Yoruba language in real situations
Speak Yoruba Language (ede Yorùbá) in real situations

16 - Mọ Ẹ ni Yorùbá
Learn Yoruba Greetings


1 - Write in Yoruba Language (ede Yorùbá)

Write in the Yoruba Language


Write in Yoruba Language (ede Yorùbá)

2 - Learn Yoruba Numbers

Mọ awọn nọmba ni Yorùbá


Learn Yoruba Numbers
Yoruba Unit 4, Lesson 2 - Numbers

3 - Read in Yoruba Language (ede Yorùbá)

Read in the Yoruba Language


Read in Yoruba Language (ede Yorùbá)

4 - Yoruba Alphabet Rhyme
A - ajá, B - bàtà, D - dọjẹ, E - ejò

Ẹ - ẹyẹ, F - fila, G - gèlè, GB - gbàgbá

H - haúsá, I - igi, J - jàgùdà, K - kàkàkí

L - labalábá, M - maalu, N - naira, O - owo

Ọ - ọpọlọ, P - pàkúté, R - ràkúnmí, S - sálúbàtà

ß - ÿíbí, T - tata, U - isU, W - Wàhálà

Y - yànmùyánmú

yorùbá ahbidi orin


Yoruba Alphabet Rhyme5 - Learn Days of the Week in Yoruba

Mọ ọjọ ti awọn ọsẹ ni Yorùbá


Learn Days of the Week in Yoruba
ỌJọ́ NÍ ILẸ̀ YORÙBÁ

6 - Yoruba Numbers 1-10
ení, èjí, ẹta,

ẹrin, àrún, ẹfà,

èje, ẹjọ, ẹsán,

ẹwá

Awọn nọmba 1-10 ni Yorùbá


Yoruba Numbers 1-107 - Foreigners Speaking Yoruba

Alejò ti o sọ Yorùbá


Foreigners Speaking Yoruba
Kayode Oyinbo In The Studio With Sahara TV

8 - Learn real topics through Yoruba Language (ede Yorùbá)

Learn real topics through Yoruba


Learn real topics through Yoruba Language (ede Yorùbá)

9 - Learn Foods in Yoruba Language (ede Yorùbá)

Learn Foods in Yoruba


Learn Foods in Yoruba Language (ede Yorùbá)

10 - Listen to Yoruba Language (ede Yorùbá) talk, radio, songs and music

Listen to Yoruba talk, radio, songs and music


Listen to Yoruba Language (ede Yorùbá) talk, radio, songs and music

11 - Learn Colors in Yoruba Language (ede Yorùbá)

Learn Colors in Yoruba


Learn Colors in Yoruba Language (ede Yorùbá)

12 - Sing in the Yoruba Language

Kọrin ninu awọn Yorùbá èdè


Sing in the Yoruba Language
Odun De Odun De : A Touch Of Yoruba

13 - Learn Yoruba Language (ede Yorùbá) Common Phrases

Learn Yoruba Common Phrases


Learn Yoruba Language (ede Yorùbá) Common Phrases

14 - Learn Yoruba Language (ede Yorùbá) Months of the Year

Learn Yoruba Months of the Year


Learn Yoruba Language (ede Yorùbá) Months of the Year

15 - Speak Yoruba Language (ede Yorùbá) in real situations

Speak the Yoruba language in real situations


Speak Yoruba Language (ede Yorùbá) in real situations

16 - Learn Yoruba Greetings

Mọ Ẹ ni Yorùbá


Learn Yoruba Greetings
Ella's Yoruba LessonLearn Yoruba Language (ede Yorùbá)
Recommendations
Yoruba Online
Start Learning Yoruba Now
Yoruba Online is an excellent resource for anyone interested in Learning the Yoruba language. A collection of Yoruba lessons, audio and exercises. Yoruba vocabulary, colors, greetings, shopping and more..Yoruba Unit 4, Lesson 2 - Numbers
Learning Yoruba, pt. 3


Yoruba Language (ede Yorùbá)
7 Comments & Reviews
 
Feedback *:Name *:   
Email *:   Kelani, L. A.     Wed Feb 22 03:18:42 2017      Reply
ení


Mo nfe onka Yoruba lati 2000 de 2017


Josephzy99     Tue Jan 17 14:38:02 2017      Reply
ení


I need onka Yoruba from 301 to 500


daniel     Sat Dec 24 14:59:30 2016      Reply
ení


I want 300-400 in yoruba


Adekunle Emmanuel Olugbenga     Wed Nov 2 16:12:35 2016      Reply
ení


I want from 200 - 500 in Yoruba language


Osho Akindele Idowu     Sun Oct 9 06:17:04 2016      Reply
ení


I want one million in Yoruba language


Modupe     Fri Jun 3 14:10:29 2016      Reply
ení


From 1-20,000. Link below -

https://sites.google.com/site/learnyorubafree/yoruba-counting---onka-yo/counting-onka-yoruba


dupe     Mon May 23 14:09:27 2016      Reply
ení


I want 20 to 1000 in Yoruba pls


     Home      <<<     Yoruba Language (ede Yorùbá)
 


Copyright © 2006-2017 Enterprise Matchmakers, LLC