MasterAnyLanguage.com (Master Any Language)
     Home      <<<     Yoruba Language (ede Yorùbá)     High Score
 
read: left to right
ajá

dog

Yoruba Language (ede Yorùbá)
ajá


English Language
dog
dawg
A domesticated carnivorous animal also know as Canis familiaris

See It, Remember It, Practice It Over and Over. Master It.

yorùbá ahbidi orin
media/songs/yoruba_alphabetrhyme.wav
Pause Listen

Yoruba Alphabet Rhyme
Learn Yoruba Language (ede Yorùbá)

Play Games        Study and Learn        Take Tests        Resources        How To Learn    

read: left to right
Johanu 3:16
media/yo/bible/yo_WP41626_1.mp3
Pause Listen

Nítorí Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́, tí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fúnni, kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́, má bà á ṣègbé, ṣùgbọ́n kí ó lè ní iyè àìnípẹ̀kun.
John 3:16 
Chat room

Your Lang:           

Copyright © 2006-2017 Enterprise Matchmakers, LLC